آیکون واتساپ
TEL: 02155412101
ارتباط ریاضی قطر با مقاومت سیم بکسل

ارتباط ریاضی قطر با مقاومت سیم بکسل

یکی از مشخصات فنی سیم بکسل ها که برای سفارش این کالای صنعتی می بایست مشخص باشد قطر سیم بکسل است. قطر سیم بکسل ها از 1 میلیمتر الی 80 میلیمتر بسته به نوع بافت و ساختار می تواند متغیر باشد. قطر سیم بکسل بصورت مستقیم بر قابلیت های مکانیکی از جمله WLL یه محدوده وزنی کاری و MBL یعنی حداقل نیروی شکست یا پارگی آن تاثیر گذار است. قابلیت دسته بندی اقطار مختلف سیم بکسل ها بر حسب صنایع مصرف کننده نیز وجود دارد.

محاسبه بار تحمل سیم بکسل بر حسب قطر

انتخاب سیم بکسل بر حسب میزان بار و متناسب با قطر می بایست با در نظر داشتن WLL که مخفف Working load limit است صورت پذیرد. در واقع WLL مفهومی موازی از تنسایل مقاومت کششی می باشد که به سایز و قطر سیم بکسل نیز بستگی دارد چرا که تنسایل تنها به متریال و عملیات حرارتی بکار گرفته شده در سیم بکسل ها بستگی دارد.

تنسایل سیم بکسل در واقع در مرحله ای مورد اندازه گیری قرار می گیرد که سیم در حال پاره شدن می باشد و از این رو میاری عددی و مناسب برای انتخاب سیم بکسل نیست. با این وجود زمانیکه گفته می شود تنسایل مقاومت کششی سیم بکسل نتاب 1770 نیوتن بر میلیمتر مربع است بدین معناست که سیم بکسل نتاب به ازای هر میلیمتر مربع از سطح مقطع خود قابلیت تحمل 177 کیلوگرم بار را دارد. با توجه به اینکه سطح مقطع سیم بکسل دایره ای شکل می باشد و مساحت دایره از رابطه D2*pi/4 بدست می آید که در این رابطه ریاضی pi برابر با 3.14 است می توان گفت که قابلیت کششی سیم بکسل ها از نظر ریاضی با توان دوم قطر نسبت مستقیم دارد.

TEL : 02155412101
Fax : 02155405978
Email: info [at] boxelco.com
Web: www.boxelco.com

© Copy right 2024 | All ights Reserved | General Boxel Corporation