آیکون واتساپ
TEL: 02155412101

بالانسر

بالانسربالانسر ابزاری صنعتی می باشد که اغلب بصورت مکانیکی و گاهی نیز بصورت پنوماتیک تولید می شود. بالانسر ها نقش تعلیق کننده بار را دارند و برای نگهداری ابزارهایی با وزن زیاد مورد استفده قرار می گیرند.

مشخصات فنی بالانسر

بالانسر های مکانیکی اغلب دارای ساختاری فنری هیتند بدین معنا که با بکار گیری نیروی تعلیق فنر بار متصل را تعلیق می کنند. در بکار گیری ابزار های صنعتی سنگین و برای افزایش راندمان کاری نیرو های کاری از بالانسر ها استفاده می شود.

TEL : 02155412101
Fax : 02155405978
Email: info [at] boxelco.com
Web: www.boxelco.com

© Copy right 2022 | All ights Reserved | General Boxel Corporation