آیکون واتساپ
TEL: 02155412101
نحوه اتصال رشته های مختلف زنجیر

نحوه اتصال رشته های مختلف زنجیر

در صنایع بسیار اتفاق می افتد که برای داشتن یک رشته زنجیر پیوسته و حتی با مشخصات مکانیکی مختلف از یک قطعه مکانیکی تحت نام رابط زنجیر در اتصال استفاده می شود. رابط زنجیر یک قطعه متشکل از دو بخش اصلی یعنی بخش حلالی و یک پین میانی است که به شکل یک دانه زنجیر باز شو عمل می کند که پس از اتصال دو رشته زنجیر به شکل یک دانه زنجیر در می آید. در انتخاب رابط زنجیر گرید و سایز بالاخص در کاربری های لیفتینگ و اسلینگ های زنجیری دارای اولویت بسیار بالایی است. اغلب گرید رابط زنجیر برابر با گرید دانه های زنجیر و سایز آن مطابق با استاندارد های سایز زنجیر انتخاب می شود. از نظر سایز در برخی از موارد حتی دو زنجیر اتصالی می توانند دارای سایز های متفاوتی باشند که این امر با در نظر گرفتن معادلات و محاسبات مهندسی انتخاب می شود.

TEL : 02155412101
Fax : 02155405978
Email: info [at] boxelco.com
Web: www.boxelco.com

© Copy right 2024 | All ights Reserved | General Boxel Corporation