آیکون واتساپ
TEL: 02155412101
زمان تعویض سیم بکسل ها

زمان تعویض سیم بکسل ها

سیم بکسل ها ابزار آلات فولادی حساسی هستند که می بایست بطور دائم تحت نظارت قرار داشته و در صورت بروز مشکلات فنی تعویض شوند. حساسیت سیم بکسل ها با ساختار های مختلف متفاوت می باشد و ضریب شکست و پارگی نیز در آنها متفاوت است بدین معنا که بعنوان مثال آسیب ناشی از پارگی سیم بکسل نتاب بالاتر از پارگی سیم بکسل های حفاری است. پارگی سیم بکسل های کلایمر می تواند منجر به مرگ و میز نیز شود بنابراین نظارت بر کیفیت و عملکرد سیم بکسل ها امری بسیار مهم می باشد. اما زمان تعویض سیم بکسل از کجا مشخص می شود؟ در صورتیکه یک یا چند مفتول از سیم بکسل دچار پارگی شده باشند نشان از بار زیادی است که بر پیکر سیم بکسل و.ارد شده است. در این صورت در صورتیکه بار وارده کاهش پیدا نکند تعداد مفتول های از هم گسیخته افزایش پیدا کرده و سیم می شکند. در صورتیکه مفتول های سیم بکسل دچار زنگ زدگی با درصد بالایی شده باشند عملا خواص کششی خود را تا درصد بالایی از دست داده و به راحتی در آستانه پارگی قرار می گیرند. در این صورت نیز تعویض سیم بکسل توصیه می شود.

TEL : 02155412101
Fax : 02155405978
Email: info [at] boxelco.com
Web: www.boxelco.com

© Copy right 2024 | All ights Reserved | General Boxel Corporation