آیکون واتساپ
TEL: 02155412101

وینچ

وینچوینچ ها از جمله ابزار آلات کشنده هستند که از آنها برای کشش بار بر روی سطوح شامل سطوح صاف و سطوح شیب دار استفاده می شود. وینچ ها هم از نوع برقی هستند و هم از نوع دستی و دارای پتانسیل های بارگیری مختلفی هستند.

مشخصات فنی وینچ

وینچ ها از ابزار آلات مکانیکی مختلفی برای کشش بار استفاده می کنند. برخی وینچ ها از سیم بکسل، برخی دیگر از زنجیر و حتی برخی از وینچ ها از تسمه بار نیز برای لیفتینگ استفاده می کنند.وینچ ها نیاز به یک نقطه اتکا دارند، از این رو معمولا بر روی یک سطح تکیه گاه مستحکم پیچ می شوند و سپس برای کشش مورد استفاده قرار می گیرند.

انواع وینچ در جنرال بکسل

وینچ دستیوینچ دستی

موجود
وینچ دستی کلاچ داروینچ دستی کلاچ دار

موجود
وینچ برقی تک فازوینچ برقی تک فاز

موجود

TEL : 02155412101
Fax : 02155405978
Email: info [at] boxelco.com
Web: www.boxelco.com

© Copy right 2022 | All ights Reserved | General Boxel Corporation