آیکون واتساپ
TEL: 02155412101
تاثیر ساختار سیم بکسل بر انعطاف آن

تاثیر ساختار سیم بکسل بر انعطاف آن

سیم بکسل ها با ساختار مختلفی تولید میشوند که این ساختار طور مستقیم بر انعطاف آنها تاثیر گذار است

TEL : 02155412101
Fax : 02155405978
Email: info [at] boxelco.com
Web: www.boxelco.com

© Copy right 2023 | All ights Reserved | General Boxel Corporation