آیکون واتساپ
TEL: 02155412101
نقش عنصر وانادیوم در آلیاژ مفتول سیم بکسل

نقش عنصر وانادیوم در آلیاژ مفتول سیم بکسل

در اصطلاح مکانیکی هر قطعه فلزی که خاصیت نوسانی و برگشت پذیری را داشته باشد فنر می نامند. از این منظر هر یک از مفتول های سیم بکسل یک فنر هستند بدین مفهوم که بر خلاف راد یا مفتول های فولادی هم کربن و پر کربن که تحت تاثیر اعمال تنش خمشی تغییر فرم دائمی می دهند مفتول های سیم بکسل قابلیت بازگشت پذیری داشته و هر چند تحت تاثیر اعمال بار خم می شوند اما با حذف بار به وضعیت اولیه خود باز می گردند. این خاصیت برگشت پذیری مفتول ها یکی از اصلی ترین مبناها در تولید مفتول سیم بکسل محسوب می شود.

انعطاف و برگشت پذیری مفتول های استرند سیم بکسل ناشی از بکارگیری درصد پایینی از عنصر فلزی وانادیوم در ترکیبات آلیاژی Alloy steel بکار رفته در تولید سیم بکسل می باشد. بکارگیری وانادیوم با درصد بسیار اندکی در آلیاژ سیم بکسل صورت می پذیرد تا به خواص مکانیکی دیگر از جمله تنسایل سیم بکسل آسیبی وارد نشوده و قابلیت عملیات سخت کاری حرارتی به منظور افزایش خواص مکانیکی وجود داشته باشد.

TEL : 02155412101
Fax : 02155405978
Email: info [at] boxelco.com
Web: www.boxelco.com

© Copy right 2024 | All ights Reserved | General Boxel Corporation