آیکون واتساپ
TEL: 02155412101
روش های افزایش انعطاف فنری مفتول سیم بکسل

روش های افزایش انعطاف فنری مفتول سیم بکسل

در سیم بکسل ها یکی از فاکتور های بسیار مهم در کیفیت انعطاف سیم بکسل می باشد. بدین مفهوم که با اعمال نیروی خمشی به سیم بکسل و تغییر فرم، پس از رها کردن سیم بکسل به وضعیت اولیه خود باز گردد. برای این منظور سیم بکسل می بایست از مفتول هایی با الاستیسیته مناسب تولید شده باشد. افزایش خاصیت فنری به مفتول های فولادی اغلب با افزودن اندکی از عنصر فلزی وانادیوم و اندکی عنصر نافلزی سیلیسیوم میسر می شود. میزان و درصد وانادیوم اضافه شده بر حسب انعطافی که از مفتول سیم بکسل انتظار می رود برای کاربری های مختلف می تواند متفاوت نیز باشد. سیم بکسل هایی که از مفتول های فنری در داخل ساختار خود استفاده می کنند اغلب می توانند سیکل های کاری بیشتری را بالاخص در مواردی مانند سیم بکسل آسانسوری و جرثقیل که سیم بکسل ها به دور درام در حال جمع شدن و باز شدن هستند طی نمایند.

TEL : 02155412101
Fax : 02155405978
Email: info [at] boxelco.com
Web: www.boxelco.com

© Copy right 2024 | All ights Reserved | General Boxel Corporation