آیکون واتساپ
TEL: 02155412101
مفهوم ضربه Impact در لیفتینگ بار با سیم بکسل و زنجیر

مفهوم ضربه Impact در لیفتینگ بار با سیم بکسل و زنجیر

در لیفتینگ بار توسط ادوات و اتصالات لیفتینگ از جمله سیم بکسل و زنجیر فاکتور های مکانیکی مختلفی در سنجش قابلیت بارگیری این دوات مورد استفاده قرار می گیرند. در اغلب کاربری ها تنسایل سیم بکسل که تحت تاثیر ترکیبات آلیاژی و عملیات حرارتی افزایش پیدا می کند و یا کمیت های مکانیکی MBL (حداقل نیروی شکست یا پارگی) و WLL که بار گواد یا میزان باری است که با خیال راحت می توان بر سیم بکسل یا زنجیر وارد نمود از کمیت های کاربردی محسوب می شوند.

ضربه Impact یکی از کمیت های مکانیکی است که تنها در لحظه ای که سیم بکسل یا زنجیر فولادی در آستانه اعمال بار قرار می گیرند بر پیکر آنها وارد می شود که یک پدیده مخرب در کاربری ادوات لیفتینگ می باشد. ضربه سبب می شود که تنش لحظه ای بر سیم بکسل و زنجیر وارد شده و این امر مقاومت کششی آنها را به پایین تر از نقطه WLL و تنسایل می رساند. از همین روست که از ضرایب امنیتی SF نه تنها در مورد سیم بکسل و زنجیر فولادی بلکه در تمامی کاربری های ادوات لیفتینگ استفاده می شود تا امنیت اتصال تضمین گردد. در اغلب کاربری ها ضریب امنیتی حداقلی 5:2 برای سیم بکسل و زنجیر و برای اتصالات حساس تر مانند تسمه حمل بار ضرایب امنیتی حداقل 4:1 در نظر گرفته می شود.

TEL : 02155412101
Fax : 02155405978
Email: info [at] boxelco.com
Web: www.boxelco.com

© Copy right 2024 | All ights Reserved | General Boxel Corporation