آیکون واتساپ
TEL: 02155412101
مفهوم سیم بکسل کمپکت COMPACT چیست

مفهوم سیم بکسل کمپکت COMPACT چیست

یکی از ضعف هایی که برای سیم بکسل ها مطرف می باشد مقاومت سایشی آنها تحت بار و بر روی سطوح مختلف می باشد. سیم بکسل های معمولی دارای استرند هایی متشکل از وایر یا مفتول هایی هستند که شکل پروفیل برش آنها دایره ای است. از این رو مقاومت سایشی سیم بکسل ها با ساختار های معمولی اما از نوع ساده با توجه به پروفیل دایره ای شکل اولا دارای فضای تخلخل بیشتری بوده و ثانیا بیشتر تحت تاثیر سایش قرار می گیرند. سیم بکسل کمپکت COMPACT بر خلاف سیم بکسل های معمولی دارای پروفیل برشی دایره ای نیست بلکه سطح بیرونی مفتول های بکار گرفته شده در تولید هر استرند بصورت پخ خورده بگونه ای می باشد که در تولید نهایی سیم بکسل شکل سطحی آن بصورت یک میلگرد در آمده و تخلخل آن کاهش پیدا کرده و مقاومت سایشی آن به شدت بالا می رود. سیم بکسل کمپکت دارای قیمت بسیار بالاتری نسبت به سیم بکسل های معمولی بوده و کارخانجات اندکی در دنیا به تولید این دسته از سیم بکسل مبادرت دارند.

TEL : 02155412101
Fax : 02155405978
Email: info [at] boxelco.com
Web: www.boxelco.com

© Copy right 2024 | All ights Reserved | General Boxel Corporation