آیکون واتساپ
TEL: 02155412101

جکلوی

جکلویجکلوی جزو ادوات و اتصالات زنجیر می باشد که از آن برای کشیدن بار، افزایش تنش اتصال و جابجایی بار ها استفاده می شود. جکلوی دارای دو ساختمان مختلف بوده و اغلب در دو دسته ساده و جغجغه ای دسته بندی می شود.

مشخصات فنی جکلوی

جکلوی در سایز های مختلف و متناسب با میزان بار و سایز زنجیر متصل انتخاب می شود. جکلوی از فولاد با درصد کربن متوسط یعنی تنسایل گرید G80 تولید می شود و در سایز های 6 الی 16 میلیمتر دارای بیشترین میزان کاربری است.

انواع جکلوی در جنرال بکسل

جکلوی جغجغه ایجکلوی جغجغه ای

موجود

TEL : 02155412101
Fax : 02155405978
Email: info [at] boxelco.com
Web: www.boxelco.com

© Copy right 2022 | All ights Reserved | General Boxel Corporation