آیکون واتساپ
TEL: 02155412101

جکلوی

جکلویجکلوی جزو ادوات و اتصالات زنجیر می باشد که از آن برای کشیدن بار، افزایش تنش اتصال و جابجایی بار ها استفاده می شود. جکلوی دارای دو ساختمان مختلف بوده و اغلب در دو دسته ساده و جغجغه ای دسته بندی می شود. جکلوی دارای مکانیزم کاری شبیه مهارکش می باشد و از یک اهرم برای افزایش تنش اتصال زنجیر در بار بندی ها استفاده می کند. جکلوی در دو سمت از دو عدد قلاب که اغلب از نوع قلاب دانه گیر زنجیر هستند تشکیل شده که در دو سمت به چند دانه زنجیر و در نهایت به دو عدد پیچ که در داخل یک بدنه لوله ای قرار می گیرند تشکیل شده است. در نمونه های جکلوی جغجغه ایحرکت رفت و برگشتی یک اهرم بصورت جغجغه ای به کاهش طول زنجیر ها و افزایش تنش اتصال می انجامد. در نمونه جکلوی ساده یک اهرم بصورت قفلی به کاهش طول اتصال زنجیر به اندازه ای مشخص می پردازد.

مشخصات فنی جکلوی

جکلوی در سایز های مختلف و متناسب با میزان بار و سایز زنجیر متصل انتخاب می شود. جکلوی از فولاد با درصد کربن متوسط یعنی تنسایل گرید G80 تولید می شود و در سایز های 6 الی 16 میلیمتر دارای بیشترین میزان کاربری است. جکلوی جغجغه ای نیاز به اعمال نیروی کمتری بر روی اهرم داشته و تنش را بصورت ذره ذره بر روی زنجیر اتصال وارد می کند حال آنکه نمونه ساده جکلوی میزان تنش بالایی را بصورت یکباره بر روی زنجیر وارد کرده و اهرم نیز با تنش فشاری بالاتری روبرو خواهد بود. در هر دو اتصال نیز بجای زنجیر بسته به نوع بار می توان از تسمه حمل بار استفاده نمود. زنجیر های اتصالی بر روی جکلوی می تواند در سایز 6 میلیمتر الی 16 میلیمتر بر حسب سایز و توان این ابزار تغییر کند.

انواع جکلوی در جنرال بکسل

جکلوی جغجغه ایجکلوی جغجغه ای

موجود
جکلوی سادهجکلوی ساده

موجود

موارد کاربری جکلوی

جک لوی عملا از دو قلاب و یک اهرم تشکیل شده است. اهرم اتصالی جکلوی یا بصورت مستقیم سبب افزایش و کاهش طول اتصال می شود و یا بصورت جغجغه ای. در مواردی که تنش کششی بسیار بالا باشد ترجیحا از جکلوی جغجغه ای استفاده می شود که هر بار حرکت اهرم دستی جکلوی به کشش اندک در سیم بکسل، تسمه و یا زنجیر می انجامد. کاربری اصلی جکلوی همانطور که از شکل ظاهری آن مشخص است در افزایش و کاهش طول اتصال در صنایع و بستن بار می باشد. جکلوی به نوعی شبیه به مهارکش عمل می کند با این تفاوت که داشتن یک اهرم دستی قابلیت افزایش تنش را نسبت به مهارکش ها به سبب ایجاد گشتاور بیشتر بالا می برد. از جکلوی در اتصال اسلینگ ها و کشش سیم بکسل، زنجیر، تسمه حمل بار و حتی اتصالات طناب ها استفاده می شود. بازرگانی جنرال بکسل وارد کننده انواع جکلوی در ایران است.

TEL : 02155412101
Fax : 02155405978
Email: info [at] boxelco.com
Web: www.boxelco.com

© Copy right 2024 | All ights Reserved | General Boxel Corporation