آیکون واتساپ
TEL: 02155412101
محدودیت های فرایند آبکاری سیم بکسل

محدودیت های فرایند آبکاری سیم بکسل

سیم بکسل های فولادی دارای خواص فیزیکی فوق العاده ای هستند اما از نظر شیمیایی بالاخص در برخود با آب، رطوبت و مواد معدنی و اسیدی به سرعت اکسید شده و خواص آنها کم می شود و بطور کلی سیم بکسل فولادی بدون پوشش سطحی دارای طول عمر کمی بالاخص در شرایط سخت محیطی می باشد. از این رو در اغلب موارد سیم بکسل فولادی را با پوششی از فلزات من جمله زینک یا روی طی فرایند آبکاری گالوانیزه می پوشانند. هر چند دمای آبکاری گالوانیزه سرد که در مورد اغلب سیم بکسل ها صورت می پذیرد کم و حدود 260 درجه سانتی گراد است اما دمای انجام پروسه آبکاری گالوانیزه گرم بسیار بالا و حدود 600 درجه سانتی گراد می باشد. این امر در مورد سیم بکسل ها می تواند با محدودیت هایی روبرو بشاد چرا که این دمای بسیار بالا با دمای انجام پروسه آبکاری سختی سیم بکسل که به منظور افزایش تنسایل مقاومتی سیم بکسل صورت می پذیرد تداخل پیدا می کند. از این در اغلب موارد بالاخص در مورد سیم بکسل هایی با تنسایل بسیار بالا پس از فرایند آبکاری گالوانیزه گرم با افت تنسایل مواجه خواهیم بود.

TEL : 02155412101
Fax : 02155405978
Email: info [at] boxelco.com
Web: www.boxelco.com

© Copy right 2024 | All ights Reserved | General Boxel Corporation