آیکون واتساپ
TEL: 02155412101

ظرفیت بارگیری جرثقیل دستی

جرثقیل دستی دارای یک ظرفیت اسمی برای بارگیری می باشد که برای بار در حالت آویز در اتصال به قلاب و بدون گردش و گشتاور تعیین شده است. اما در بسیاری از مواقع ظرفیت واقعی جرثقیل دستی از این میزان بار اسمی کمتر و در برخی از مواقع از این میزان بیشتر نیز می رود. بسته به برند تولید کننده جرثقیل دستی و ظریب امنیتی که اعمال می کند این توان بارگیری می تواند دستخوش تغییراتی گردد. بعنوان مثال جرثقیل دستی ویتال VITAL اصلی ژاپنی دارای ظرفیا بار واقعی بالاتر از ظرفیت اسمی خود می باشد چرا که با ضریب امنیت بالایی تولید شده است. بگونه ای که جرثقیل دستی ویتال اصلی ژاپن با ظرفیت وزنی 5 تن قابلیت لیفتینگ بار تا بالاتر از 7 تن را نیز دارد. در مقابل در صورتیکه کیفیت تولید جرثقیل دستی اغلب در برخی برند های تولید کننده طرح چینی پااین بوده و حتی در مواقعی جرثقیل دستی در لیفتینگ بار تا حد توان اسمی ود نیز دچار مشکلاتی می شود.

جرثقیل دستی

TEL : 02155412101
Fax : 02155405978
Email: info [at] boxelco.com
Web: www.boxelco.com

© Copy right 2024 | All ights Reserved | General Boxel Corporation