آیکون واتساپ
TEL: 02155412101

بررسی پدیده ضربه در کاربری سیم بکسل نتاب

سیم بکسل های نتاب در اتصال تاور ها از امنیتی ترین نوع اتصالات در لیفتینگ محسوب می شود. به سبب حساسیت در کاربری، سیم بکسل نتاب نه تنها مورد تست کشش بصورت دقیقی قرار گرفته و اغلب همراه با سرتیفیکت خریداری می شود بلکه در تولید این نوع سیم بکسل از ضرایب امنیتی بالایی استفاده می شود. بکارگیری درصد متوسط و بالایی از کربن در آلیاژ مفتول های سیم بکسل نتاب و عملیات سخت کاری حرارتی منجر به افزایش تنسایل سیم بکسل تاور ها در محدوده 1770 الی 2160 نیوتن بر میلیمتر شده که با وجود داشتن مقاومت کششی بالا دارای مفتول هایی ترد تر می باشد. از این رو در اغلب موارد ضرایب امنیتی بالایی مانند 5:2 و حتی بالاتر در تولید سیم بکسل نتاب مورد استفاده قرار می گیرند.

انتخاب ضرایب امنیتی بالا تنها به سبب ترد بودن مفتول های سیم بکسل نتاب نبوده و برای غلبه به یک پدیده بسیار مخرب مکانیکی تحت نام ضربه یا Impact صورت می پذیرد. این پدیده درست در زمانی اتفاق می افتد که تنش کششی بصورت لحظه ای و در کسری از ثانیه بر سیم بکسل که تا آن لحظه تحت باری قرار نداشته وارد می شود. در واقع در زمان لیفتینگ بار توسط سیم بکسل تاور کرین در لحظه ای که سیم بکسل بصورت کشش کامل در آمده و آستانه لیفتینگ آغلز می شود این پدیده مخرب اتفاق افتاده که سبب آسیب پذیری سیم بکسل در نقطه ای حتی پایین تر از تنسایل و WLL می شود. از همین روست که در طراحی و تولید سیم بکسل نتاب اغلب از ضرایب امنیتی بالایی استفاده می شود تا ایمنی کاربران و بار تضمین گردد.

سیم بکسل نتاب

TEL : 02155412101
Fax : 02155405978
Email: info [at] boxelco.com
Web: www.boxelco.com

© Copy right 2024 | All ights Reserved | General Boxel Corporation