TEL: 02155412101

مقایسه مهارکش چدنی و مهارکش فولادی

در کل چدن و فولاد هر دو از آلیاژ های عنصر فلزی آهن محسوب می شوند که دارای درصد های متفاوتی از کربن هستند. فولاد پر کربن که به آن چدن نیز گفته می شود دارای چگالی و یا وزن واحد حجم کمتری نسبت به فولاد کم کربن می باشد و در اغلب موارد مهارکش های چدنی دارای قیمت پایینتری نسبت به مهارکش های فولادی هستند. مهارکش های فولادی مقاومت کششی بالاتری را در مقایسه با مهارکش های چدنی فراهم می آورند و علاوه بر این با توجه به ضعف عمومی آلیاژ های چدنی در برابر ضربه یا impact در کاربری هایی که مهارکش با ضربه و یا ارتعاش روبرو است ترجیح در استفاده از مهارکش های فولادی بجای مهارکش های چدنی است.

مهارکش

TEL : 02155412101
Fax : 02155405978
Email: info [at] boxelco.com
Web: www.boxelco.com

© Copy right 2022 | All ights Reserved | General Boxel Corporation