TEL: 02155412101

مقایسه سیم بکسل آسانسوری هفت لا و 8 رشته

در کاربری آسانسور ها از دو سیم بکسل با قابلیت های بسیار متفاوتی استفاده می شود. آنچه به نام سیم بکسل آسانسوری شناخته می شود در واقع سیم بکسل 8 رشته می باشد که دارای ساختار 8X19 با بافت نوع سیل می باشد که هم با مغزی فولادی و هم با مغزی کنفی بکار گرفته می شود. اما گونه ای دیگر از سیم بکسل های آسانسوری نیز وجود دارند که در اتصاالت گاورنر آسانسور ها بکار گرفته می شوند. سیم بکسل گاورنر آسانسور دارای قابلیت های کششی بسیار پایینی است چرا که بخش عمده ای از ساختار کل آن از الیاف کنفی تشکیل شده است. در واقع در مغزی تمامی استرند های این سیم بکسل از کنف استفاده شده است و مغزی کلی سیم بکسل نیز کنف می باشد. از این رو این ساختار سیم بکسل ها را سیم بکسل های هفت لا کنف می نامند که به هیچ وجه برای اهداف لیفتینگ مورد استفاده قرار نمی گیرد.

سیم بکسل آسانسوری

TEL : 02155412101
Fax : 02155405978
Email: info [at] boxelco.com
Web: www.boxelco.com

© Copy right 2022 | All ights Reserved | General Boxel Corporation