آیکون واتساپ
TEL: 02155412101

سیم بکسل حفاری بافت استاندارد 6X19+FC

سیم بکسل حفاری بافت استاندارد 6X19+FC
   نوع : ساختار استاندارد    
موجود

سیم بکسل حفاری با ساختار استاندارد دارای تعداد مفتول برابر و تعداد استرند برابر با دیگر سیم بکسل های حفاری می باشد با این تفاوت که قطر تمام مفتول های بکار رفته در ساختار این سیم بکسل برابر است بر خلاف ساختار SEALE که در آن دو قطر متفاوت سیم بکسل استفاده شده است. تولید سیم بکسل حفاری با ساختار استاندارد به سبب یکسان بودن قطر مفتول ها ساده تر است و مقاومت کششی آن نیز به سبب سطح مقطع بیشتر فولادی آن بالاتر است. اما از نظر انعطاف سیم بکسل های بافت استاندارد اندکی سخت با انعطاف کمتری هستند.
سیم بکسل حفاری

محصولات جدید جنرال بکسل

TEL : 02155412101
Fax : 02155405978
Email: info [at] boxelco.com
Web: www.boxelco.com

© Copy right 2024 | All ights Reserved | General Boxel Corporation