آیکون واتساپ
TEL: 02155412101

سیم بکسل گرد بافت

سیم بکسل گرد بافت
   نوع : بافت    
موجود

سیم بکسل گرد بافت در واقع نوعی اسلینگ گرد سیم بکسلی می باشد که از آن برای اتصال دیگر ادوات لیفتینگ استفاده می شود. سیم بکسل گرد بافت با بافت سر های ابتدایی و انتهایی یک برش مشخص از سیم بکسل که طول آن معرف قطر نهایی اسلینگ گرد بافت می باشد و با عبور تار و پود استرند های سیم بکسل در میان یک دیگر بوجود می آید. سیم بکسل گرد بافت در اتصالات لیفتینگ همراه با متعلقاتی دیگر چون قلاب، شگل، مهارکش مورد استفاده قرار می گیرد. بازرگانی جنرال بکسل عرضه کننده سایز های مختلف و بافت های مختلف از سیم بکسل گرد بافت می باشد.
خدمات سیم بکسل

محصولات جدید جنرال بکسل

TEL : 02155412101
Fax : 02155405978
Email: info [at] boxelco.com
Web: www.boxelco.com

© Copy right 2024 | All ights Reserved | General Boxel Corporation