آیکون واتساپ
TEL: 02155412101

اهمیت مقاومت سایشی در سیم بکسل افشان مغزی

سیم بکسل افشان از نوع مغزی در واقع شامل سایز های پایین تر از سیم بکسل افشان با ساختار 7X7 می باشد که بعنوان مغزی سیم بکسل برای انواع مختلفی از سیم بکسل ها مانند سیم بکسل حفاری و جرثقیل بکار گرفته می شود. بطور کلی یکی از مشکلات مربوط به سیم بکسل های مغز کنفی علاوه بر انعطاف پایینتر سایش بین لایه ای است. بدین ترتیب که لایه ها و استرند های بیرونی پوشاننده سیم بکسل افشان مغزی دائم در حال سایش بر روی استرند های سیم بکسل مغزی قرار دارند. از این رو مقاومت سایشی یکی از مهمترین فاکتور های کیفی برای سیم بکسل افشان مغزی محسوب می شود. این فاکتور که بصورت همزمان و موازی با تنسایل سیم بکسل مغزی بالا می رود تابع انتخاب درست متریال و انجام عملیات مناسب حرارتی است.

سیم بکسل افشان

TEL : 02155412101
Fax : 02155405978
Email: info [at] boxelco.com
Web: www.boxelco.com

© Copy right 2023 | All ights Reserved | General Boxel Corporation