آیکون واتساپ
TEL: 02155412101

جرثقیل دستی چینی

جرثقیل دستی چینی
   نوع : شفتی    
موجود

اغلب جرثقیل دستی موجود در بازار در حال حاضر چینی هستند. جرثقیل دستی چینی به دو دسته طرح اصلی و برند چینی تقسیم می شوند. در اغلب مواقع جرثقیل دستی تحت نام ویتال موجود در بازار در واقع طرح ویتال هستند که توسط کارخانجات چینی و با برداشتن طرح و کپی مشخصات ظاهری جرثقیل دستی ویتال ژاپن تولید شده اند. برخی از تولید کنندگان جرثقیل دستی چینی نیز به تولید محصولات تحت نام و برند خود مشغول هستند. با این وجود که هر دو مورد طرح ژاچن و برند چینی دارای کیفیت نسبتا مناسبی در محدوده کاری ظرفیت اسمی خود هستند از آنجا که برند چینی تولید کننده جرثقیل دستی قطعا تلاش بیشتری برای بهبود کیفیت محصولات تحت نام و برند تجاری خود می نماید در اغلب موارد جرثقیل دستی چینی با برند چینی دارای کیفیت بالاتری می باشد.
جرثقیل دستی

محصولات جدید جنرال بکسل

TEL : 02155412101
Fax : 02155405978
Email: info [at] boxelco.com
Web: www.boxelco.com

© Copy right 2024 | All ights Reserved | General Boxel Corporation