آیکون واتساپ
TEL: 02155412101

حلقه اسلینگ گلابی

حلقه اسلینگ گلابی
   نوع : فولادی    
موجود

حلقه اسلینگ به شکل گلابی دارای کاربری های محدودتری نسبت به نمونه های بیضوی شکل در صنایع می باشد. از این سری حلقه اسلینگ اغلب در اتصالات اسلینگ ها برای جلوگیری از حرکت نسبت حلقه نسبت به چشمی اسلینگ و اغلب در اتصالات اسلینگ های سیم بکسلی استفاده می شود. شکل و طراحی ویژه حلقه اسلینگ گلابی شکل حرکت نسبی محدودتر و به دنبال آن سایش سطحی کمتری را برای رشته ها و مفتول های سیم بکسلی بالاخص در اتصالات اسلینگ هایی که فاقد گوشواره در فرایند پرس و تولید اسلینگ هستند بوجود می آورد. بازرگانی جنرال بکسل وارد کننده انواع حلقه اسلینگ گلابی در سایز های مختلف در ایران می باشد.
حلقه اسلینگ

محصولات جدید جنرال بکسل

TEL : 02155412101
Fax : 02155405978
Email: info [at] boxelco.com
Web: www.boxelco.com

© Copy right 2024 | All ights Reserved | General Boxel Corporation