آیکون واتساپ
TEL: 02155412101

ریل دستی جرثقیل

ریل دستی جرثقیل
   نوع : دستی    
موجود

ریل دستی جرثقیل که برای اتصال جرثقیل های سقفی بر روی ریل ها و تیر آهن های تعبیه شده بر روی سقف مورد استفاده قرار می گیرند در تناژ مختلف در بازرگانی جنرال بکسل موجود می باشند. این ریل ها با تناژی برابر و یا حتی بالاتر از تناژ جرثقیل انتخاب می شوند.
اتصالات جرثقیل

محصولات جدید جنرال بکسل

TEL : 02155412101
Fax : 02155405978
Email: info [at] boxelco.com
Web: www.boxelco.com

© Copy right 2024 | All ights Reserved | General Boxel Corporation