TEL: 02155412101

تسمه جغجغه

تسمه جغجغه
   نوع : جغجغه    
موجود

تسمه جغجغه ابزاری صنعتی برای افزایش تنش اتصال و کشش و محکم کردن بست های بوجود آمده توسط تسمه می باشد. تسمه جغجغه در واقع از یک تسمه بار تخت تشکیل شده که بر روی یک جغجغه اهرم دار سوار شده است و با جابجایی اهرم تسیمه در یک طرف محکم تر می شود. از تسمه جغجغه اغلب در باربری ها و اتصالات بار استفاده می شود و در تناژ مختلف متناسب با ورن و نوع بار موجود می باشد. بازرگانی جنرال بکسل عرضه کننده انواع تسمه جغجغه در ایران می باشد.
تسمه حمل بار

TEL : 02155412101
Fax : 02155405978
Email: info [at] boxelco.com
Web: www.boxelco.com

© Copy right 2021 | All ights Reserved | General Boxel Corporation