آیکون واتساپ
TEL: 02155412101

سیم بکسل نتاب لنگ LANG LAY

سیم بکسل نتاب لنگ LANG LAY
   نوع : 19X7    
موجود

ساختار سیم بکسل نتاب با خواب لنگ Lang Lay با ساختار های ساده سیم بکسل نتاب اتصالی بر روی تاور کرین ها یکسان است و تفاوت آنها در زاویه و نحوه قرار گیری مفتول ها در هر رشته از استرند می باشد. سیم بکسل نتاب با خواب لنگ Lang Lay بگونه ای تولید می شود که مفتول های هر رشته بصورت مورب در استرند قرار می گیرند و این امر سبب می شود که سطح تماس بیشتری داشته و مقاومت سایشی آنها بالاتر رود.
سیم بکسل نتاب لنگ دارای کاربری محدودتری نسبت به ساختار های معمول می باشد و هم با ساختار 19X7 و هم با ساختار 35X7 تولید می شود. بازرگانی جنرال بکسل وارد کننده ساختار های مختلف سیم بکسل نتاب تاور کرین در ایران است.
سیم بکسل نتاب

محصولات جدید جنرال بکسل

TEL : 02155412101
Fax : 02155405978
Email: info [at] boxelco.com
Web: www.boxelco.com

© Copy right 2024 | All ights Reserved | General Boxel Corporation