آیکون واتساپ
TEL: 02155412101

ترکی بافت سیم بکسل

ترکی بافت سیم بکسل
   نوع : بافت    
موجود

ترکی بافت سیم بکسل در واقع پروسه گیس بافت سیم بکسل به همراه پرس و گاهی حتی پرس تنهای سیم بکسل را شامل می شود. بازرگانی جنرال بکسل عرضه کننده کلیه خدمات مرتبط با سیم بکسل، پرس و بافت انواع سیم بکسل می باشد.
خدمات سیم بکسل

محصولات جدید جنرال بکسل

TEL : 02155412101
Fax : 02155405978
Email: info [at] boxelco.com
Web: www.boxelco.com

© Copy right 2024 | All ights Reserved | General Boxel Corporation