آیکون واتساپ
TEL: 02155412101

اسلینگ سیم بکسل قلاب دار 4 شاخه

اسلینگ سیم بکسل قلاب دار 4 شاخه
   نوع : پرسی با گوشواره    
موجود

اسلینگ سیم بکسل 4 شاخه که برای لیفتینگ اجسام چند بعدی مورد استفاده قرار میگیرد هم بصورت قلاب دار و هم بصورت شگل دار و البته بصورت سوکت دار نیز سافت میشود. نکته قابل توجه درباره اسلینگ سیم بکسل چند شاخه این است که تمام شاخه ها در لیفتینگ تحت بار برابر قرار نمی گیرند. به بیان ساده تر وزن بار بصورت یکسان بین شاخه های اسلینگ سیم بکسل تقسیم نمیشود و بستگی به شرایط قرار گیری و زاویه قرار گرفتن شاخه ها دارد. اسلینگ سیم بکسل 4 شاخه می تواند دارای تمام شاخه ها از نوع قلاب دار و یا بصورت ترکیبی بسته به باری که لیفت می کند باشد.
اسلینگ سیم بکسل

محصولات جدید جنرال بکسل

TEL : 02155412101
Fax : 02155405978
Email: info [at] boxelco.com
Web: www.boxelco.com

© Copy right 2024 | All ights Reserved | General Boxel Corporation