آیکون واتساپ
TEL: 02155412101

سیم بکسل هفت لا کنف 6X12+FC

سیم بکسل هفت لا کنف 6X12+FC
   نوع : مغز کنفی    
موجود

سیم بکسل آسانسوری 7 لا که در گاورنر آسانسور مورد استفاده قرار میگیرد
سیم بکسل آسانسوری

محصولات جدید جنرال بکسل

TEL : 02155412101
Fax : 02155405978
Email: info [at] boxelco.com
Web: www.boxelco.com

© Copy right 2024 | All ights Reserved | General Boxel Corporation