TEL: 02155412101

تفاوت زنجیر بار و زنجیر های لنگری

زنجیر لنگر گونه ای کاربردی از زنجیر های دریایی می باشد که از آن برای اتصال لنگر کشتی ها استفاده می شود. دانه های زنجیر لنگر از نظر شکل و استاندارد تفاوت هایی با دانه های زنجیر بار فولادی دارند. در نقطه میانی دانه های زنجیر لنگر از یک قطعه فولادی راد که در دو طرف بر روی دانه زنجیر لنگر جوش داده شده است استفاده شده است. بکارگیری این راد که سبب افزایش وزن و در نتیجه افزایش قیمت زنجیر لنگر در مقایسه با زنجیر بار می شود به منظور جلوگیری از ورود و نفوذ اجسام بیرونی در میان منافذ زنجیر لنگر و همچنین جلوگیری از تغییر طول شامل کاهش طول بر اثر امواج و جابجایی کشتی ها که یک شوک کششی زیادی را به زنجیر لنگر وارد می آورد می باشد. زنجیر بار خشکه که بصورت ساده مورد استفاده قرار گرفته و بصورت آویز برای اهداف لیفتینگ مصرف می شود با چنین مشکلی روبرو نمی باشد.

زنجیر بار خشکه

TEL : 02155412101
Fax : 02155405978
Email: info [at] boxelco.com
Web: www.boxelco.com

© Copy right 2021 | All ights Reserved | General Boxel Corporation