TEL: 02155412101

تفاوت زنجیر بار خشکه با زنجیر الواتور

زنجیر بار خشکه که برای کاربری لیفتینگ در اسلینگ ها مورد استافده قرار می گیرد با نوعی زنجیر معروف به زنجیر الواتور شباهت های بسیاری دارد. زنجیر الواتور اغلب بصورت حلقه بسته بر روی الواتور های صنعتی همراه با قاشقک هایی و یا باکت هایی برای انتقال مواد مورد استفاده قرار می گیرد. بر روی زنجیر الواتور بر خلاف زنجیر بار خشکه از باکت هایی در فواصل مشخص استفاده می شود که برای جابجایی پودر ها شامل انواع مصالح پودری ساختمان، سیمان، گچ، آهک و غیره استفاده می شود. برای این امر و به منظور دارا بودن قابلیت اتصال باکت ها بر روی دانه های زنجیر الواتور اغلب ارتفاع این دانه ها از زنجیر بار خشکه معمولی بالاتر می باشد. بنابراین شاید تنها تفاوت عمده میان زنجیر الواتور و زنجیر بار خشکه ارتفاع بالاتر دانه های زنجیر الواتور باشد.

زنجیر بار خشکه

TEL : 02155412101
Fax : 02155405978
Email: info [at] boxelco.com
Web: www.boxelco.com

© Copy right 2021 | All ights Reserved | General Boxel Corporation