TEL: 02155412101

زنجیر بار گرید G120

زنجیر بار گرید G120
   نوع : فولادی    
موجود

زنجیر بار گرید G120 فولادی در واقع بالاترین گرید زنجیر های فولادی برای کاربری های اسلینگ و حمل بار محسوب می شوند. تنها کارخانجات محدودی در دنیا تکنولوژی تولید زنجیر بار گرید G120 را دارند چرا که عملا افزایش کربن که یکی از عوامنل افزایش تنسایل می باشد تا اندازه مشخصی در ترکیبات فولادی زنجیر مقدور بوده و افزایش بی رویه ان نه تنها سبب افزایش تنسایل نمی شود بلکه سبب ترد شدن ساختار زنجیر بار و شکست آن تحت تاثیر ضربه و کاهش چکش خواری زنجیر بار می شود. از این رو تنها تولید کنندگان محدودی در دنیا دارای تکنولوژی سری عملیات ویژه حرارتی برای رسیدن به این گرید ویژه با حفظ خاصیت های فولاد در شکل گیری و تولید زنجیر بار بکار گرفته می شوند. بازرگانی جنرال بکسل وارد کننده گرید های مختلف زنجیر بار فولادی و خشکه در ایارن می باشد.
زنجیر بار خشکه

TEL : 02155412101
Fax : 02155405978
Email: info [at] boxelco.com
Web: www.boxelco.com

© Copy right 2021 | All ights Reserved | General Boxel Corporation